Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

RASAL KUKI?

RASAL
Abanyamuryango shingiro ba RASAL

Umuryango w’Abaskuti ni umwe mu miryango y’urubyiruko imaze igihe kinini ikorera mu Rwanda, kandi wanyuzemo abantu benshi kuva watangira gukorera mu gihugu mu mwaka wa 1950. Ni umuryango wagiriye abantu batabarika akamaro, bawuboneramo uburere n’ubumenyingiro byabafashije mu buzima bwabo bwite, mu guteza imbere imiryango yabo n’igihugu. Benshi mu babaye muri uwo muryango biyumvamo inshingano zo gufasha n’urundi rubyiruko kuzamuka, kandi bakifuza kuba bateza imbere umuryango wabareze.

Abakuze babaye Abaskuti bari ahantu hose mu nzego z’ubuzima bw’igihugu: mu mirimo y’inzego nkuru z’ubuyobozi bwa Leta, mu kurinda umutekano n’ubusugire bw’igihugu, mu bigo binyuranye bya Leta, mu bikorera ku giti cyabo, mu barezi no mu zindi ngeri z’imirimo. Usanga kandi akenshi ari abantu barangwa n’imyitwarire n’imikorere by’indashyikirwa, bakunze guhamya ko babikesha uburere baboneye mu buskuti.

Nta karere na kamwe utasangamo abantu nibura barenga igihumbi babaye Abaskuti. Nyamara usanga ari ikibazo gikomeye kugira ngo uturere twose tubone inzego z’ubuyobozi zihamye. Usanga imitwe ya giskuti aho ikorera iyoborwa n’abana bakagombye kuba bari mu izamuka mu ntera (système de progression), kandi nta bajyanama bakuze igira. Hirya no hino Abaskuti ntibagishobora gukora ingando mu gihe hafi yabo hari abagombye kubafasha kubera ubunararibonye bakuye mu buskuti.

Mu bihe byatambutse, abakuze babaye mu muryango w’Abaskuti bagiye bakunda gutumirwa gusa  mu gihe cy’iyizihiza ry’icyumweru cya giskuti, cyangwa bagashakwa ngo bifashishwe mu bihe bikomeye by’amatora y’inzego z’ubuyobozi. Icyo gihe nabwo siko abakuze bose bamenyeshwaga ibikorwa bihari ngo babe bagira amahitamo yo kubigiramo uruhare no kubishyigikira. Gutekereza ko kugira uruhare mu guteza imbere ubuskuti bisaba kuba mu nzego zinyuranye z’umuryango byateje ibibazo byinshi byagiye bidindiza iterambere ry’ubuskuti mu Rwanda. Ku ruhande rumwe byagiye bituma habaho amakimbirane adashira ashingiye ku gusimburana ku buyobozi, ku rundi ruhande bituma abadafite amarere cyangwa umwanya byo kujya muri izo nzego biyumvamo ko ntacyo bamarira umuryango wabareze.

Abagore ntibacikanywe mu rugendo rwo kubaka RASALUkurikije amategeko agenga imiryango y’Abaskuti ku isi, abafatwa nk’abaskuti bakuru bitabwaho cyangwa barebwa n’Umuryango ni abafite imirimo mu nzego z’ubuyobozi n’abafasha muri gahunda y’inyigisho gusa. Gusa gutekereza ababaye mu muryango n’uruhare rwabo ukagarukira ku nzego z’inyigisho za giskuti (structures du Programme des Jeunes) cyangwa z’ubuyobozi (organes statutaires) ni ukwiyima amahirwe akomeye atangwa n’ubudasa (diversité) bw’abanyuze mu muryango. Hari abagiye gushaka imibereho mu mahanga, hari abafite imirimo bashinzwe mu gihugu itabemerera kujya muri izo nzego, ariko abo bose bahorana ubuskuti ku mutima, kandi baba biteguye gutanga umusanzu ku iterambere ryabwo. Ku rundi ruhande, Umuryango w’Abaskuti mu Rwanda (ASR/RSA) nawo ukenera abakuze banyuze mu buskuti bo gufasha mu nzego zinyuranye zawo. Imikoranire n’ubwuzuzanye hagati y’abakuze babaye Abaskuti n’abazajya baba bari mu nzego za ASR mu bihe bitandukanye ni ikintu cy’ingenzi gishobora gutanga umusaruro utagereranywa mu gusigasira ubuskuti no gutuma imbuto zabwo zigera kuri benshi. Iterambere n’ihererekanyamakuru binyuze ku mbuga nkoranyambaga bitanga amahirwe atarabagaho mu bihe byashize, y’uko abantu benshi kurushaho bakongera kwiyumvamo icyanga cy’ubuskuti n’ubushake bwo gushyigikira ababurererwamo muri ibi bihe no mu bihe bizaza.

Ni muri urwo rwego, biturutse ku Baskuti bakuze ubwabo, hifujwe gutegura igikorwa kibahuza kugira ngo hakurweho imbogamizi zatumye ubumwe bw’Abaskuti bakuze butarashobotse mu bihe byatambutse.

Intambwe ya mbere yo guhuza abakuze barerewe mu buskuti yatewe hategurwa ihuriro ryabereye kuri Muhazi Beach Hotel guhera ku itariki ya 5 kugeza ku itariki ya 7 Kanama 2016. Iyo ntambwe yakurikiwe no gutegura ishyirwaho ku mugaragaro ry’Umuryango RASAL.


Byanditswe : tariki ya 03 Gashyantare 2017 saa 12:06:07, ubu , : 421
Uwabitangaje : Adminstrator RASAL

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta