Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Itorero ry’Abaskuti

RASAL
Itorero ni itsinda-remezo ry'Ubuskuti

Baden Powell yaravuze ati : “Ubuskuti bwinjiza urubyiruko mu dutsiko twa kivandimwe, aho ubusanzwe muri kamere yabo bisanga kugira ngo bakine, cyangwa bakubagane cyangwa se kugira ngo bazerere.

Umugambi wo gukorera mu matsinda mato ni ukugira ngo buri wese ahabwe inshingano by’ukuri mu kigero yaba arimo cyose, hagamijwe kurera imyitwarire ye.

Itorero ni ishuri ry’imyitwarire kuri buri muntu. Umutware w’itorero rimuha auburyo bwo kumenya kurangiza inshingano ze nk’umuyobozi. Abaskuti ribatoza gushyira imbere inyungu za rusange kurusha inyungu za buri wese ku giti cye, kandi zikanabafasha gushyira mu bikorwa umuco mwiza wo kwigomwa no kwiyumanganya, byo biranga umutima wo gukorera hamwe ushingiye ku gufatanya no kugirana ubucuti.”

 

Itorero ni itsinda remezo ry’ubuskuti. Hatabayeho itorero, nta mutwe w’abaskuti wabaho.

 

“Ubuzima bwa giskuti ugereranyije ni bugufi ku musore, kandi ni ngombwa ko buri gisekuru cy’abaskuti kubona byibura igiterane cy’urubyiruko,  kuko ibyo bituma umusore yiyumvisha koko ko ari mu muryango mugari w’abavandimwe […].” (Baden Powell)

 


Byanditswe : tariki ya 30 Kanama 2017 saa 11:52:33, ubu , : 372
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta