Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Ingingo-shingiro z'Ubuskuti

RASAL
Baden Powell

Nyuma yo gusobanura ubuskuti icyo ari cyo n'umugambi w'ubuskuti, muri iki gice tugiye kurebera hamwe ingingo shingiro z'ubuskuti. Ubuskuti bwa Baden Powell bugizwe n’ingingo shingiro 15 umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo amenye uko ahagaze mu buskuti. Muri iyi nyandiko turerekana izo ngingo, hanyuma tuzazisesengure mu mizi yazo.

INGINGO SHINGIRO Z’UBUSKUTI

Ingingo shingiro 15 z’ubuskuti zigabanyijemo ibice bitatu : intego eshanu, ibimenyetso bitanu n’inkingi eshanu. Ibyo bice uko ari bitatu birashyigikirana, kandi biruzuzanya.

Intego eshanu

 1. Ubuzima
 2. Gufasha abandi
 3. Iyobokamana
 4. Ukwirwanaho
 5. Ubumuntu

Ibimenyetso bitanu

 1. Ibidukikije n’ingando
 2. Itorero
 3. Itegeko rya giskuti
 4. Igikorwa cyiza (BA)
 5. Isezerano

Inkingi eshanu

 1. Ubushake
 2. Gukora
 3. Inshingano
 4. Gukorera mu matsinda
 5. Inteko y’icyubahiro n’inama y’abatware

 


Byanditswe : tariki ya 20 Werurwe 2017 saa 12:15:14, ubu , : 579
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2018
Byubatswe na Robert Makuta