Remera, KG 11 AVE Ingenzi House - +250 785 063 763 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower
Ikinyarwanda English Fran├žais

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Umwambaro w’Abaskuti

RASAL
Umwambaro w’Abaskuti

Kuki ari ngombwa kugira impuzankano?

Kwambara impuzankano (imyambaro isa) ni umwe mu mico karande y’uruhererekane rw’ubuskuti. Abaskuti bo ku isi hose bafite umwambaro ubaranga, ibiwugize bikagenwa n’ishyirahamwe ry’Abaskuti rya buri gihugu, mu Rwanda ni RSA (Rwanda Scouts Association) ibifitiye ububasha. Impuzankano y’Abaskuti igaragaza ibintu bitatu:

Ikimenyetso cyo kuba umunyamuryango

Impuzankano mbere na mbere ni uburyo bwo kugaragaza uwo uri we, kwigaragaza ko uri umuskuti mu bandi baskuti. Amabara, ibirango na foulard bifasha kumenyekanisha itsinda n’icyiciro cy’Abaskuti uherereyemo, akarere umuskuti abarizwamo, igihugu umuskuti abarurwamo… Ariko na none, impuzankano ifasha gukuraho ibitandukanya abaskuti nk’icyiciro cy’ubudehe, ubwoko n’ubwenegihugu, idini…; ni muri urwo rwego impuzankano ari ikimenyetso cy’ubuvandimwe mpuzamahanga.

Ikirango muri rubanda

Impuzankano ituma rubanda bamenya abaskuti ikanabatandukanya n’abandi. Niyo mpamvu, ari ngombwa kwambarana ishema impuzankano ya giskuti, no kuyitaho cyane kugira ngo ihorane isuku. Duharanira ko umuryango wacu uhorana isura nziza!

Ikimenyetso cy’ibikorwa

Impuzankano ni umwambaro uranga ibyo dukora kuruta uko yaba umwambaro wo kurimba. Niyo mpamvu uyu mwambaro ugomba kudodwa mu gitambaro gikomeye, kandi ukaba ukwiriye neza uwambaye kugira ngo utabangamira ibikorwa binyuranye by’umuskuti. Umuskuti mu mpuzankano bivuze ko yambariye gukora!


Byanditswe : tariki ya 23 Kanama 2017 saa 09:53:07, ubu , : 525
Uwabitangaje : Robert Makuta

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Ingando y'Abaskuti bakuze yabereye kuri Muhazi mu 2016

RASAL © 2016 - 2019
Byubatswe na Robert Makuta