Rutunga, Indatemwa +250 728 581 111 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Murakaza neza ku rubuga rwa RASAL, aho abarerewe mu muryango wa giskuti n’abashishikajwe no gushyigikira urubyiruko muri rusange bahuriza imbaraga baharanira kuzasiga isi ari nziza kuruta uko bayisanze.  Ukubaho kwa RASAL gushinga imizi mu kwemera ko kurererwa mu miryango y’urubyiruko ari ikivumbikisho gifasha ababyiruka kubakwa mu buryo bwuzuye. 

RASAL ihuza imbaraga z’abifuza kwegeranya ubushobozi bwabo no gukora ubuvugizi kugira ngo urubyiruko rushobore guhangana n’integano zinyuranye zijyanye n’ibihe turimo.  Hari ingorane zikomereye urubyiruko rwa none zitari zifite ubukana nk’ubwo zifite ubu mu gihe twabyirukaga: iterabwoba, ibiyobyabwenge, kwangirika gukomeye kw’ibidukikije, amakimbirane n’intambara z’urudaca, ubusumbane bukabije mu birebana n’ubukungu n’imibereho,…

Ni ngombwa ko abakuze bafatana urunana mu gufasha abato kwiyubakamo ubushobozi butuma bahangana n’ibyo bibazo. Nirwo ruhare RASAL yifuza kugira mu iterambere rirambye ry’abatuye u Rwanda by’umwihariko n’isi muri rusange.

Turashimira abazisanga mu ntumbero yacu bose kandi bakiyemeza kudutera ingabo mu bitugu kugira ngo tugere ku ntego nziza RASAL yiyemeje.

Inama y'Ubutegetsi ya RASAL

 

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze.

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero.

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Icyicaro cya RASAL giherereye mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Rutunga, mu kagari k'Indatemwa