Rutunga, Indatemwa +250 728 581 111 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Jamboree Scout Mondial ya 24 iregereje!AMAKURU 05/08/2017

Jamboree Scout Mondial ya 24 izabera mu gihugu cya Leta zunze ubumwe z’Amerika (USA), ahitwa Summit Bechtel Reserve muri Leta ya Virginie-Occidentale, guhera tariki ya 22 Nyakanga kugeza kuya 2 Kanama 2019.

Hari uwakwibwira ko hakiri kare gutekereza kwitabira iyi ngando mpuzamahanga, ari naryo huriro rikuru ry’Abaskuti bo ku isi hose, ubu risigaje igihe kiyingayinga imyaka ibiri ngo ritangire; nyamara uroye ibisabwa kugira ngo ubashe kuryitabira n’ubushobozi bw’amikoro umuntu yakenera, iki nicyo gihe cyiza cyo gutangira kubyitegura.

Ese birashoboka ko iyi ngando buri muskuti wese ayitabira?

Yego, kandi Oya! Yego kuko buri wese yugururiwe amarembo, oya kuko hari ibyangombwa bisabwa kugira ngo umuskuti abashe kuyitabira, ibyo byangombwa bikaba bidashobora kuzuzwa na buri wese, kandi hariho n’umubare ntarengwa w’abaryitabira. Mbere na mbere icyo buri wese akwiye kumenya ni uko hariho uburyo butatu bwo kwitabira iyi ngando mpuzamahanga:

Uburyo bwa 1: Kuba umwe mu bagize ingando

Kwitabira iyi ngando nk’umwe mu bayigize, ushobora kuba urubyiruko cyangwa se umuntu mukuru, ugomba kubanza kwiyandikisha muri Jamboree Scout Mondial ya 24 nk’umwe mu bagize itsinda ry’abanyamuryango ryoherezwa n’Ishyirahamwe ry’Abaskuti mu gihugu cyawe (Organisation scoute natinale [OSN]).

Abazitabira iyi ngando mu cyiciro cy’urubyiruko ni abaskuti bavutse hagati y’itariki ya 22 Nyakanga 2001 n’itariki ya 21 Nyakanga 2005. Abantu bakuru bitabira iri huriro mu itsinda mpuzamahanga rishinzwe imirimo (Équipe internationale de service [EIS]), cyangwa se bakitabira nk’abayobozi b’intumwa z’ibihugu cyangwa se abatware b’imitwe. Ibijyanye n’imyaka byagenzuwe kandi byemezwa n’Ubuyozi bw’Umuryango w’Abaskuti ku isi OMMS.

Buri shyirahamwe ry’abaskuti mu gihugu (OSN) ntirigomba kurenza 10% ry’umubare w’abitabira ihuriro ryagenewe n’ubuyobozi bw’umuryango w’Abaskuti ku isi, bityo rero nta tsinda rishobora kurenza abantu 3,600.

Uburyo bwa 2: Itsinda mpuzamahanga ry’imirimo

Dushishikarizwa kwitabira itsinda mpuzamahanga ry’imirimo (EIS) kugira ngo dufashe gushyira mu bikorwa gahunda ya jamboree y’Abaskuti bo ku isi hose.

Jamboree Scout Mondial ya 24 iteganya Itsinda mpuzamahanga ry’imirimo rigizwe n’abashyushyarugamba b’Abaskuti basaga ibihumbi icyenda (9,000) kugira ngo bashyire mu bikorwa gahunda ya jamboree.

Abaskuti barengeje imyaka 18 bashobora kwinjira mu itsinda mpuzamahanga ry’imirimo mu ntangiriro ya jamboree. Abagize iri tsinda ry’imirimo bagomba kuba biteguye gutunganya neza imirimo yose ngombwa kugira ngo jamboree igende neza. Uretse ibyo, abagize iri tsinda bagomba kwiyandikisha kandi bagomba kuba mu ntumwa zoherezwa n’Ishyirahamwe ry’Abaskuti mu gihugu (OSN).

Abagize iri tsinda mpuzamahanga ry’imirimo bagomba kugera muri jamboree mbere y’uko itangira ku mugaragaro kuwa 22 Nyakanga 2019, kandi bakazataha nyuma y’itariki ya 2 Kanama 20019 yo gusoza ku mugaragaro. Abagize iri tsinda bategerejweho gukora cyane no kugira uruhare rukomeye mu gushishikariza no gushyigikira abagize jamboree, kandi bakabafasha mu buryo bunyuranye, muri gahunda no mu macumbi.

Kugira ngo abagize iri tsinda bakore mu buryo bunoze kandi bagire urugwiro hazatangwa amahugurwa anyuranye, kandi yabugenewe abongerera ubushobozi akanashimangira ubuvandimwe.

Uburyo bwa 3 : kuba indorerezi 

Abantu bashobora gusura jamboree kugira ngo bitabire gahunda zayo nk’abashyitsi no kwitabira ibitaramo ndangamuco binyuranye.

Indorerezi zizakirwa muri jamboree scout mondial ya 24 kugira ngo zimenye ibiyikorerwamo. Iyi ngando mpuzamahanga izaba igizwe n’abaskuti n’abarezi babo basaga ibihumbi mirongo ine na bitanu (45,000) baturutse mu bihugu 165 kugira ngo bashimangire amahoro, ubwumvikane n’ubworoherane bitabira ibikorwa bikorewe hanze mu bidukikije hamwe n’ibitaramo ndangamuco.

Indorerezi zizabasha gusura ikigo mpuzamahanga cy’Abaskuti hamwe n’amamurika-gurisha yateguwe n’ibihugu byo ku isi hose. Leta ya Virginia y’Uburengerazuba igizwe ahanini n’icyaro, indorerezi zigomba kuzaba ziteguye gukora urugendo rw’amasaha abiri byibura, kuva aho bazaba bacumbitse mu mahoteli kugera aho ingando izaba iherereye.

Iyi Jamboree Scout Mondial ya 24 abaskuti b’Abanyarwanda bazayitabire kandi bazayiserukanemo umucyo, cyane cyane ko u Rwanda rumaze kwamamara mu mahanga yose kubera umuco wabo mwiza n’ibikorwa binyuranye by’indashyikirwa.

Ibisobanuro birambuye kuri iyi jamboree mushobora ku bisanga ku rubuga rwayo http://2019wsj.org


Views: 961

Add comment

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze.

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero.

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Icyicaro cya RASAL giherereye mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Rutunga, mu kagari k'Indatemwa