Rutunga, Indatemwa +250 728 581 111 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Ubuhanga n'Ubumenyi bw'Abaskuti

Ubumenyi
09/03/2017

Baden Powell avugwaho byinshi byaranze ubutwari bwe, ndetse twe twakuriye mu muryango w'Abaskuti tumufata nk'umubyeyi wacu. Inkuru irambuye...

Ubumenyi
13/03/2017

Iyo uganiriye n’abantu banyuranye, usanga abenshi bafite ishusho y’ubuskuti ku... Inkuru yose

Ubumenyi
20/03/2017

Ubuskuti bwa Baden Powell bugizwe n’ingingo shingiro 15 umuntu ashobora... Inkuru yose

Ubumenyi
22/03/2017

Itegeko rya giskuti ni itegeko buri mwana winjiye mu muryango w’Abaskuti yihatira kubahiriza. Iri tegeko hamwe n’isezerano, ubuzima mu itorero n’ibikorwa hanze mu bidukikije ni amahame Baden-Powell yashyizeho. Inkuru irambuye...

Ubumenyi
22/03/2017

Ube maso ni icyivugo cyiza cyane cy’Abaskuti. Iki cyivugo ndetse... Inkuru yose

Ubumenyi
05/08/2017

Ku isi hose abaskuti bafite indamukanyo yihariye ibaranga. Indamukanyo ya... Inkuru yose

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze.

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero.

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Icyicaro cya RASAL giherereye mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Rutunga, mu kagari k'Indatemwa