Rutunga, Indatemwa +250 728 581 111 - @RasalYEmpower - @RasalYEmpower

Kongerera urubyiruko ubushobozi,
Umugambi duhuriyeho!

Ubumenyi bw'Abaskuti

Ubumenyi
30/08/2017

Kugira uburere mboneragihugu ni indangagaciro; ni indangagaciro iranga umuntu uterwa ishema n’igihugu cye, maze agahora yiteguye kugikorera mu budahemuka. Umuskuti ni umwana w’igihugu, ni umuturage mwiza, ni indahemuka ku gihugu cye. Inkuru irambuye...

Ubumenyi
29/08/2017

Kuva mu 1857 ubwo Baden Powell yavukaga, kugeza magingo aya,... Inkuru yose

Ubumenyi
28/08/2017

Ku isi habarurwa abaskuti basaga miliyoni mirongwine, abato n’abakuru mu... Inkuru yose

Ubumenyi
23/08/2017

Nta muntu ukwiye kwihandagaza ngo avuge ko ari umuskuti nyawe igihe cyose atarakora ingando! Iyo utarakora ingando uba utaraba umuskuti, kuko ubuskuti busendererezwa mu ngando, aho amahame n'ubumenyi bunyuranye bishyirwa mu bikorwa ku buryo bufatika! Inkuru irambuye...

Ubumenyi
11/08/2017

Niba bitakubangukira kubona ikintu cyiza ushobora gukora buri munsi mu... Inkuru yose

Ubumenyi
10/08/2017

Baden-Powell yaravuze ati : “Ntimushobora, mwebwe abaskuti, gukora neza kurusha... Inkuru yose

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 205 i Musanze.

RASAL yatanze mutuelles ku baturage 300 i Gikomero.

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya kabiri)

Inteko Rusange ya mbere ya RASAL (Igice cya mbere)

Icyicaro cya RASAL giherereye mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Rutunga, mu kagari k'Indatemwa